Tarixdә bu gün: 15 sentyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1490626
Tarixdә bu gün: 15 sentyabr

 

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1918-ci ilin 15 sentyabr tarixindә I Dünya Müharibәsinin son günlәrindә Nuru Paşanın komandanlığındakı Osmanlı Qafqaz Ordusu Bakını rus vә ermәni işğalından xilas etdi. 

1928-ci ilin 15 sentyabr tarixindә şotlandiyalı bakterioloq Aleksandr Fleminq penisilini kәşf etdi.Penisilin II Dünya Müharibәsi dövründә vә sonra insanları xilas etmәkdә hәyati rol aynadı. Fleminq ilә penisilinlә bağlı araşdırmaları davam etdirәn Hovard Florey vә Ernest Boris Çain 1945 ildә Tibb  üzrә  Nobel mükafatına layıq görülüblәr. 

1931-ci ilin 15 sentyabr tarixindә Liviya müstәqil mübarizәsinin lideri Ömәr Muxtar italiyalılar tәrәfindәn edam edilib. 

1975-ci ilin 15 sentyabr tarixindә Livanın paytaxtı Beyrutda xriastian vә müsәlmanlar arasında vәtәndaş müharibәsi başladı. Yeddi il sonra eyni gün İsrail Beyrutu işğal etdi. Әlaqәli Xәbәrlәr