Tarixdә bu gün: 10 sentyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1487946
Tarixdә bu gün: 10 sentyabr

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1506-cı ilin 10 sentyabr tarixindә Osmanlı dövrünün tarixşünaslarının ‘‘Kiçik qiyamәt’’ adlandırdığı vә 45 gün davam edәn zәlzәlә nәticәsindә İstanbul vә әtrafında minlәrlә ev dağılıb, 10 mindәn çox adam hәyatını itirib.

1919-cu ilin 10 sentyabr tarixindә I Dünya Müharibәsindәn sonra Avstriya-Macarıstan İmperiyalarının dağılmasını nәzәrdә tutan Saint German müqavilәsi imzalanıb. Müqavilә ilә Çexoslovakiya, Yuqoslaviya vә Macarıstan dövlәtlәri qurulub.

**

1943-cü ilin 10 sentyabr tarixindә Almaniya ordusu müttәfiqlәrә tәslim olduğunu açıqlayan İtaliyanın paytaxtı Romanı işğal edib.

 

 Әlaqәli Xәbәrlәr