Tarixdә bu gün: 9 sentyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1487291
Tarixdә bu gün: 9 sentyabr

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1922-ci ilin 9 sentyabr tarixindә Böyük Hücum vә Dumlupınar Meydan müharibәsindә әldә edilәn qәlәbәdәn  sonra Türk ordusu işğal altındakı İzmirә daxil olub. İzmirin türklәrin nәzarәtinә keçmәsi ilә Anadoluda bir yunan әsgәri dә qalmayıb.

                                         

1976-cı ilin 9 sentyabr tarixindә Çin Xalq Cümhuriyyәtinin qurucusu Mao Zedunq 83 yaşında vәfat edib.

 1982-ci ilin 9 sentyabr tarixindә Türkiyәnin Burqazdakı konsulluğunun inzibati mәsәlәlәr üzrә attaşesi Bora Süelkan ermәni terrorçular tәrәfindәn qәtlә yetirilib.

                                         

2004-cü ilin 9 sentyabr tarixindә Avstraliyanın  İndoneziyanın paytaxtı Cakartadakı sәfirliyinә hücum tәşkil edilib. Әl-Qaidәyә tabe olan Cemaat-i İslam terror tәşkilatı tәrәfindәn törәdilәn hücumda 10 nәfәr hәyatını itirib.  

 

                                          Әlaqәli Xәbәrlәr