Tarixdә bu gün: 4 sentyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1484414
Tarixdә bu gün: 4 sentyabr

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

 

1063-cü ilin 4 sentyabr tarixә Böyük Sәlçuqlu İmperiyasının qurucusu Tuğrul Bәy İranın Rey şәhәrindә 73 yaşında vәfat edib.Qardaşı Çağrı Bәyin oğlu Alparslan Böyük Sәlçuqlu İmperiyasının hökmranı elan edilib.

 

 

1919-cu ilin 4 sentyabr tarixindә Mustafa Kamal Paşanın açılış nitqi ilә Sivas Konqres öz işinә başladı. Konqresdә Anadolunun işğal edilmәsinә qarşı Anadolu vә ‘‘Rumeli Müdafaa-i Hukuk’’ cәmiyyәtinin qurulmasına vә 15 nәfәrdәn ibarәt nümayәndә heyәtinin  yaradılmasına qәrar verilib. Mustafa Kamal Paşa nümyәndә heyәtinin sәdri seçilib.

2009-cu ilin 4 sentyabr tarixindә Әfqanıstanın şimalındakı Qunduz  vilayәtindә Taliban silahlıları tәrәfindәn girov götürüldüyü iddia edilәn  neft tankerlәrinә  NATO tәyyarәlәri tәrәfindәn tәşkil edilәn hava hücumu nәticәsindә 90 nәfәr hәlak olub.

 Әlaqәli Xәbәrlәr