Tarixdә bu gün: 3 sentyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1483717
Tarixdә bu gün: 3 sentyabr

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

 

1260-cı ilin 3 sentyabr tarixindә Mәmlük ordusu Ayn Calut müharibәsindә Monqolustanı mәğlub edib. Monqol istilasının Suriya, Misir vә Әrәbistan yarımadasına yayılmasının qarşısı alınıb.

 

1962-ci ilin 3 sentyabr tarixindә İranın Qazvin әyalәtindә baş verәn zәlzәlә nәticәsindә 12 mindәn çox adam hәlak olub, tәxminәn 20 min tikiliyә ciddi ziyan dәyib.

 

2004-cü ilin 3 sentyabr tarixindә Şimali Osetiyanın Beslan qәsәbәsindәki   mәktәblәrin birindәki  girov böhranına Rusiyanın xüsusi tәyinatlı qüvvәlәri müdaxilә etdi. Müdaxilә nәticәsindә baş verәn qarşıdurmada әksәriyyәti uşaq vә müәllim olmaqla 376 nәfәr hәyatını itirdi, tәxminәn 800 nәfәr dә yaralandı.

 Әlaqәli Xәbәrlәr