Tarixdә bu gün: 5 noyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1299986
Tarixdә bu gün: 5 noyabr

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1605-ci ilin 5 noyabr tarixindә İngiltәrәdә Kral I Cayms  vә protestant әsilzadәlәri qәtlә yetirmәyi planlaşdıran Qay Favkes adlı şәxs  saxlanılıb. Bu hadisә İngiltәrәnin siyasi tarixinә ‘‘Barıt sui-qәsdi’’ olaraq keçib.

***

1914-cü ilin 5 noyabr tarixindә İngiltәrә vә Fransa Rusiyadan sonra Osmanlı İmperiyasına müharibә elan edib.İngiltәrә hәmçinin 1878-ci ildә Kipri İlhaq edib.

***

1922-ci ilin 5 noyabr tarixindә İsmәt Paşa rәhbәrliyindәki TBMM nümayәndә heyәti Lozanna Sülh Konfransına qatılmaq üçün İsveçrәyә sәfәr edib.

***

1986-cı ilin 5 noyabr tarixindә İstanbulda  1941-ci ildә baş verәn yanğın nәticәsindә yanan İstanbul Pravoslav Kilsәsinin bәrpasına icazә verilib.

***

1991-ci ilin 5 noyabr tarixindә Filippindә baş verәn daşqınlar nәticәsindә tәxminәn 7 minәdәk adam hәlak olub.

 

***

2006-cı ilin 5 noyabr tarixindә  2-ci körfəz müharibəsindən sonra qaçan və Tikrit yaxınlığında saxlanılan İraqın devrilmiş lideri Səddam Hüseyn edam cәzasına mәhkum edilib.

Məhkəmə Səddam Hüseynin 1982-ci ildə Duceyl şəhərində 142 şiə iraqlıının qәtlә yetirilmәsinә görә mәsuliyyәt daşıdığını bildirib. Səddam Hüseyn mәhkәmәnin qәrarına әsasәn  dekabrın 30-da Bağdadda edam edilib.

***

2006-cı ilin 5 noyabr tarixindә Türkiyәnin keçmiş baş nazirirlәrindәn olan Bülent Ecevit müalicә olunduğu GATA xәstәxanasında dünyasını dәyişib.

 Әlaqәli Xәbәrlәr