Tarixdә bu gün: 12 may

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1198373
Tarixdә bu gün: 12 may

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1820-ci ilin 12 may tarixindә ingiliz әsgәrlәrini müalicә edәn  Florans Naytingeyl anadan olub. 

****

1871-ci ilin 12 may tarixindә Parisdә tәxminәn iki ay hökm sürәn ‘‘Paris Kommunası’’ qadınlara aliment verilmәsi ilә әlaqәdar qәrar qәbul edib.

 

****

 

1978-ci ilin 12 may tarixindә Ankaradakı YIBA bazarında baş verәn partlayış nәticәsindә 49 nәfәr hәlak oldu, 100 nәfәr dә xәsarәt aldı.

 

 

*****

2008-ci ilin 12 may tarixindә Çinin Şinxua әyalәtindә 7.8 bal gücündә zәlzәlә baş verdi. Tәbii fәlakәt nәticәsindә 70 min nәfәr hәlak oldu. Bu hadisә ilә әlaqәdar ölkәdә 3 günlük matәm elan edildi.

 

****

2001-ci ilin 12 may tarixindә Braziliyanın milli futbolçusu Didi hәyatını itirdi.Әlaqәli Xәbәrlәr