Tarixdә bu gün: 9 may

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır?  Qısaca nәzәr salaq.

1197369
Tarixdә bu gün: 9 may

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır?  Qısaca nәzәr salaq.

 

1485-ci ilin 9 may tarixindә İstanbulun ilk Türk mәktәbi  II Beyazitin ‘‘sadrazamı’’ yәni Osmanlı İmperiyasının baş naziri Davut Paşanın göstәrişi ilә  yaradılıb. 1847-ci ildә ‘‘Rüşdiye mektebi’’ yәni ibtidai mәktәbә çevrilәn mәktәb  günümüzdә Davutpaşa liseyi olaraq fәaliyyәt göstәrir.

 

****

II Dünya müharibәsinin sonunda Almaniya mәğlub olduqdan sonra Sovet İttifaqı  1945-ci ilin 9 may tarixini Qәlәbә  Günü elan etdi.

 

****

1950-ci ilin 9 may tarixindә Fransanın xarici işlәr naziri Robert Sçumanın tәqdim etdiyi ‘‘Sçuman bildirişi’’ ilә  Avropa İttifaqının tәmәli qoyuldu.

1985-ci ildә keçirilәn Milan sammitindә  dә 9 may tarixinin Avropa Günü olması ilә әlaqәdar qәrar qәbul olundu.

 

****

 

1974-cü ilin 9 may tarixindә Almaniyada dustaqlıqda olan Qızıl Ordu liderlәrindәn Ulrike Meinhof  Ştutqarddakı  Stemmheim hәbsxanasında hәyatını itirdi.

 

*****

1984-cü ilin 9 may tarixindә Türkiyәli yazıçı vә ssenarist Yaşar Kemal Fransanın Fәxri Legion  ordeni  ilә tәltif olunub.Әlaqәli Xәbәrlәr