Tarixdə bu gün: 1 may

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1190650
Tarixdə bu gün: 1 may

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

Bu gün Beynәlxalq Әmәk Bayramıdır. Bu bayram  ilk dәfә  1889-cu ilin 1 may tarixindә qeyd olunub.

****

Türkiyәdә Beynәlxalq Әmәk Bayramı ilk olaraq 1906-cı ilin 1 may tarixindә İzmirdә qeyd olunub.

 

****

1925-ci ilin 1 may tarixindә Kipr Böyük Britaniyanın müstәmlәkәsi olub.

 

****

1940-cı ilin 1 may tarixindә Yay Olimpiya oyunları II Dünya Müharibәsi sәbәbindәn tәğv edilib.

 

****

 

1945-ci ilin 1 may tarixindә Zәfәr bayrağı Berlindәki ‘‘Reichstag’’ binasına asılıb.

 

****

1964-cü ilin 1 may tarixindә Türkiyә Radio vә Televiziya qurumu qurulub.

 

****

1975-ci ilin 1 may tarixindә Vyetnam müharibәsi sona çatıb.Әlaqәli Xәbәrlәr