Milas qәsәbәsindәki zeytun yağı istehsalının bәşәriyyәt tarixi qәdәr qәdim olduğunu bilirsinizmi?

Türkiyәnin cәnub-qәrbindә yerlәşәn Milas qәsәbәsindәki zeytun yağı istehsalı bәşәriyyat tarixi qәdәr qәdimdir.

1935582
Milas qәsәbәsindәki zeytun yağı istehsalının bәşәriyyәt tarixi qәdәr qәdim olduğunu bilirsinizmi?

Milas qәsәbәsindәki zeytun yağı istehsalının bәşәriyyәt tarixi qәdәr qәdim olduğunu bilirsinizmi?

Türkiyenin cәnub-qәrbindә yerlәşәn Milas qәsәbәsindәki zeytun yağı istehsalı bәşәriyyәt tarixi qәdәr qәdimdir.

Cәnub-qәrbi Anadolu bölgәsindә yerlәşәn  Muğla şәhәrinin Milas qәsәbәsi Aralıq dənizi iqliminin bitki örtüyü ilə örtülüdür və bu bitki örtüyünün ən әhәmiyyәtli ağaclarından biri də zeytun ağacıdır.Milas deyildikdә ağla tarix vә zeytun gәlir. Egey bölgәsinin vә Türkiyenin әn әhәmiyyәtli zeytun istehsal mәrkәzlәrindәn biri Milasda yerlәşir. Milas qәsәbәsindәki zeytun yağı istehsalının bәşәriyyәt tarixi qәdәr qәdim olduğu bildirilir. Milasda qədim zamanlardan bu günə kimi əsas gəlir mənbəyi zeytunçuluq olub.

Tarixin müxtəlif dövrlərində işğalçılar tərəfindən dağıdılan şəhərin zeytun bağlarına da müharibələr nəticəsində böyük ziyan dəyib. Keçmişdә bölgәdәki  zeytun ağaçlarına belә ziyan vurulmasaydı Milasdakı zeytun ağaçlarının iki-üç qat artıq olacağı iddia olunur. Milasdakı zeytun bağlarında әn çox yetişdirilәn zeytun çeşidi ‘‘Memecik’’dir. Zeytun bağları, ümumiyyətlə, dağlıq ərazilərdə, yamaclarda və boş sahələrdə olduğu üçün ağaçları suvarmak mümkün olmur. Bu sәbәbdәn ağaçlar yağış vә yeraltı suları ilә qidalanırlar. Bu, zeytunun turşuluq nisbәtini azaldır və lәzzәtini artırır. Milas zeytun yağının şöhrəti dә, qədim zamanlardan bəri intensiv şәkildә yetişdirilən ‘‘Memecik’’  zeytununun istifadə edilməsindən qaynaqlanır.

 

 Әlaqәli Xәbәrlәr