Türkiyәli alim G.Hotamışlıgilin әhәmiyyәtli tәdqiqatlara imza atdığını bilirsinizmi?

Professor Gökhan Hotamışlıgil piylәnmә vә şәkәrli diabet xәstәliklәri  kimi xroniki metabolik xәstәliklәrin әsas mexanizmlәrini aydınlaşdıracaq әhәmiyyәtli tәdqiqatları ilә tanınır.

1570081
Türkiyәli alim G.Hotamışlıgilin әhәmiyyәtli tәdqiqatlara imza atdığını bilirsinizmi?

Türkiyәli alim professor Gökhan Hotamışlıgilin piylәnmә vә şәkәrli diabet xәstәliklәrinin müalicәsinә işıq tutacaq әhәmiyyәtli tәdqiqatlara imza atdığını bilirsinizmi?

Professor Gökhan Hotamışlıgil piylәnmә vә şәkәrli diabet xәstәliklәri  kimi xroniki metabolik xәstәliklәrin әsas mexanizmlәrini aydınlaşdıracaq әhәmiyyәtli tәdqiqatları ilә tanınır.

Gökhan Hotamışlıgil hazırda Harvard Universitetindә Genetika vә Metabolik Xәstәliklәri kafedrasının dekanı vәzifәsini icra edir. İndiyәdәk çox sayda tәlәbәni karyeralarına hazırlayan Hotamışlıgil metabolik xәstәliklәr mövzusunda dünyanın әn önәmli alimlәrindәn biridir.Әlaqәli Xәbәrlәr