Atatürk su bәndinin Türkiyә vә Avropanın әn böyük su bәndlәrindәn biri olduğunu bilirsinizmi?

Fәrat çayı üzәrindәki Atatürk su bәndinin inşası  1983-cü ildә  başlayıb.

1527805
Atatürk su bәndinin Türkiyә vә Avropanın әn böyük su bәndlәrindәn biri olduğunu bilirsinizmi?

Atatürk su bәndinin Türkiyә vә Avropanın әn böyük su bәndlәrindәn biri olduğunu bilirsinizmi?

Fәrat çayı üzәrindәki Atatürk su bәndinin inşası  1983-cü ildә  başlayıb. Su bәndi 1992-ci ildә fәaliyyәtә başlayıb. Enerji vә suvarma mәqsәdi ilә inşa edilәn su bәndi dünyanın әn böyük 6-cı su bәndidir. Türkiyәli  mühәndislәrin әsәri olan su bәndi 80 ayda inşa edilib. Su bәndinin inşası nəticəsində əmələ gələn 817 kvadrat kilometrlik süni göldə beynəlxalq su idmanı festivalı keçirilir və idmançılar yelkən, SKUBA və üzgüçülük kimi kateqoriyalarda yarışırlar.Әlaqәli Xәbәrlәr