Bu gün Cümhuriyyәt Bayramıdır

Bu gün Türkiyә Cümhuriyyәtinin qurulmasının ildönümünü qeyd edirik.

1517755
Bu gün Cümhuriyyәt Bayramıdır

 

Bu gün Türkiyә Cümhuriyyәtinin qurulmasının ildönümünü qeyd edirik.  Türkiyә Cümhuriyyәti  1923-cü ilin 29 oktyabr tarixindә qurulub. Osmanlı İmperiyasının I Dünya Müharibәsindә mәğlub olması ölkәdә narahatlığa sәbәb olub. Mustafa Kamal Atatürkün liderliyindә birlәşәn Milli Qüvvәlәr  Qurtuluş Müharibәsinә başlayıb. 1922-ci ilin 30 avqust  tarixindә Baş Komandanlıq Meydan Müharibәsindә qәlәbә qazanaraq işğalçı qüvvәlәri Türkiyә torpaqlarından çıxarıb. Belәliklә 1923-cü ilin 29 oktyabr tarixindә paytaxtı Ankara olan Türkiyә Cümhuriyyәtinin qurulduğu bütün dünyaya elan edilib. Bu anlamlı gündә başda Mustafa Kamal Atatürk olmaqla Milli Mübarizәnin qәhramanlarını  hörmәtlә vә rәhmәtlә yad edirik.Әlaqәli Xәbәrlәr