Denizli şәhәrindә tarixә işıq tutan bir çox qalığın aşkar edildiyini bilirsinizmi?

Türkiyәnin qәrbindәki Dәnizli şәhәrindә aparılan arxeoloji qazıntılar nәticәsindә 1,2 vә 9 milyon il әvvәl yaşadıqları tәxmin edilәn 8 fәrqli heyvan növünә aid qalıqlar aşkar edilib.

1511461
Denizli şәhәrindә tarixә işıq tutan bir çox qalığın aşkar edildiyini bilirsinizmi?

 

Türkiyәnin qәrbindәki Dәnizli şәhәrindә aparılan arxeoloji qazıntılar nәticәsindә 1,2 vә 9 milyon il әvvәl yaşadıqları tәxmin edilәn 8 fәrqli heyvan növünә aid qalıqlar aşkar edilib. Alimlәr qalıqların yenә Dәnizlidә 2002-ci ildә aşkar edilәn Anadolunun әn qәdim sivilizasiyası ilә eyni dövrә aid olduğunu diqqәtә çatdırır.

Denizlidә 2017-ci ildәn etibarәn aparılan araşdırmalar zamanı bu günәdәk bir çox heyvana mәxsus qalıq aşkar edilib. Әn son aşkar edilәn qalıqlar arasında mamont qalığının olduğu bildirilir.Aparılan son tәdqiqatlar nәticәsindә aşkar edilәn qarışqayiyәn qalığı dә diqqәt çәkir.Әlaqәli Xәbәrlәr