Paxlavanın Türk şirniyyatı olaraq qeydiyyatdan keçdiyini bilirsinizmi?

Orta Şərq, Şərqi Aralıq dənizi, Balkan ölkәlәri  və Qafqazdakı demək olar ki, hər icma  paxlavanın  öz  ənənəvi şirniyyatı olduğunu deyir.

1490083
Paxlavanın Türk şirniyyatı olaraq qeydiyyatdan keçdiyini bilirsinizmi?

Paxlavanın Türk şirniyyatı olaraq qeydiyyatdan keçdiyini bilirsinizmi?

Orta Şərq, Şərqi Aralıq dənizi, Balkan ölkәlәri  və Qafqazdakı demək olar ki, hər icma  paxlavanın  öz ənənəvi şirniyyatı olduğunu deyir. Bu bölgələrin bir zamanlar Osmanlı coğrafiyasının tәrkibindә olduğunu nəzərə alsaq paxlavanın  bir Osmanlı şirniyyatı olduğunu söyləyә bilәrik.

Köçəri türklərin daşına bilәn sacda bişiyediklәri  yuxaları çörәk olaraq yediklәri mәlumdur. Bu gün Türkiyәnin bir çox bölgәsindә ev çörәyi olaraq sac üzәrindә  bişirilәn yuxa istehlak edilir. Türklәr bişirilәn yuxalar arasına qaymaq vә bal әlavә edәrәk şirniyyat hazırlayırdı.

Avropa İttifaqı Komissiyası  2013-cü ilin 8 avqust tarixindә paxlavanı Türk şirniyyatı olaraq qeydiyyatdan keçirib.Әlaqәli Xәbәrlәr