‘‘Baypass’’a son verәn üsulun türkiyәli alim tәrәfindәn inkişaf etdirildiyini bilirsinizmi?

‘‘Baypass’’ (bud - dizaltı şuntlama) әmәliyyatlarına son verәn üsulun türkiyәli alim tәrәfindәn inkişaf etdirildiyini bilirsinizmi?

1353249
‘‘Baypass’’a son verәn üsulun türkiyәli alim tәrәfindәn inkişaf etdirildiyini bilirsinizmi?

Bunları bilirsinizmi? 07_2019

 

‘‘Baypass’’ (bud - dizaltı şuntlama) әmәliyyatlarına son verәn üsulun türkiyәli alim tәrәfindәn inkişaf etdirildiyini bilirsinizmi?

Amerika Birlәşmiş Ştatlarında yaşayan türkiyәli professor Mehmet Çilingiroğlunun  komandası ilә  inkişaf etdirdiyi yeni üsul ilә  ürәk damarlarındakı  tıxanmalar әmәliyyata ehtiyac olmadan müalicә olunur. Optik tomoqrafiya cihazı ürәk damarlarının әtraflı şәkildә vizual görüntülәnmәsini tәmin edir vә ürәk tutması riskinin erkәn mәrhәlәdә aşkar edilmәsinә imkan verir. Mehmet Çilingiroğlu hәmçinin  nanotexnologiya üsulu ilə hazırlanmış bir çip ixtira edib. Hәmin çip  damara  yerləşdirilir. Beləliklə xәstәnin qandakı oksigen sәviyyәsi, qan şәkәri, qan tәzyiqi vә xәstәnin gündәlik ürәk ritmi  birbaşa cib telefonuna göndәrilir. Professor  Mehmet Çilingiroğlu xəstələnmədən əvvəl sağlamlığın qorunmasının daha vacib olduğunu vurğulayıb.. Mehmet Çilingiroğlu  bildirib ki, bunun üçün siqaret çəkməmәk, ‘‘fast food’’ yemәmәk ,  ‘‘Aralıq dənizi’’ pəhrizinə vә idmana üstünlük vermək  lazımdır.

          Әlaqәli Xәbәrlәr