Türkiyәdə hərbi xidmətəgetmə mərasiminin xüsusi əhəmiyyət daşıdığını bilirsinzimi?

Türkiyә  mədəniyyətində hərbi xidmətə getmə mərasiminin xüsusi bir əhəmiyyətə malik olduğunu bilirsinizmi?

Türkiyәdə hərbi xidmətəgetmə mərasiminin xüsusi əhəmiyyət daşıdığını bilirsinzimi?

 

  Türkiyә  mədəniyyətində hərbi xidmətə getmə mərasiminin xüsusi bir əhəmiyyətə malik olduğunu bilirsinizmi?

Türkiyәdә hәrbi xidmәtә getmәk müqәddәs bir vәzifә olaraq qiymәtlәndirilir.
Burada әsgər olmaq şərəfli və fəzilətli insan olmaq ilə əlaqələndirilir. Xüsusilə kəndlәrdә  hərbi xidmətini başa vurmayan şәxsin  sözləri nəzərə alınmır.

Türkiyә ictimaiyyәti üçün  böyük әhәmiyyәtә malik olan bu müqәddәs vәzifәyә başlayanlar  vә başa vuranlar müxtәlif mәrasimlәrlә qarşılanır vә yola salınır.
Vida və qarşılanma mərasimləri bölgəyə görə dəyişir.

Әsgәrә gedәn şәxs qohumları vә dostları tәrәfindәn şam yemәyinә dәvәt edilir. Şam yemәyinә  yalnız әsgәr namizәdi deyil, ailәsi dә dәvәt edilir. Yemәkdәn sonra gәnclәr әylәnir.Әlaqәli Xәbәrlәr