Herodotun Bodrumda anadan olduğunu bilirsinizmi?

Bodrum vә ya tarixi adı ilә ‘‘Halikarnassos’’ günәş, dәniz vә  tәbiәti ilә diqqәtlәri cәlb edәn şәhәrdir.

Herodotun Bodrumda anadan olduğunu bilirsinizmi?

 

Bodrum vә ya tarixi adı ilә ‘‘Halikarnassos’’ günәş, dәniz vә  tәbiәti ilә diqqәtlәri cәlb edәn şәhәrdir. Şәhәr Qәrbi Anadolu bölgәsindә yerlәşir. Bodrum şәhәri  çox sayda sivilizasiyaya ev sahibliyi edib. Herodot E.Ә 5-ci yüzildә Bodrumda anadan olub.

Mәlumata görә, Kayra Kralı Mausolos hәmin şәhәri Halikarnassos adlandırıb. Mousolos vәfat etdikdәn sonra şahzadә Artemisiya onun xatirəsinə böyük abidə-məzar tikdirir. Aretmisiya bu gün də mövcud olan və bütün Bodrumun mənzərəsini canlandıran yüksək bir təpədə dünyanın 7-ci möcüzəsindən biri olan mavzoleyi tikdirir.Әlaqәli Xәbәrlәr