Atatürkün respublika ideyasını nə zaman mənimsədiyini bilirsinizmi?

Mustafa Kamal Atatürkün Cümhuriyyәt elan edilmәzdәn əvvəl respublika ideyasını mənimsədiyini bilirsinizmi?

Atatürkün respublika ideyasını nə zaman mənimsədiyini bilirsinizmi?

 

Mustafa Kamal Atatürkün Cümhuriyyәt  elan edilmәzdәn  əvvəl respublika ideyasını mənimsədiyini bilirsinizmi?

Ərzurum Konqresindәn  üç gün әvvәl  Mazhar Müfit bәy Mustafa Kamal Atatürkә belә bir sual verir: ‘‘Milli mübarizənin uğurla nəticələnməsi halında idarәetmә forması necә olacaq?’’. Mustafa Kamal Atatürk  Mazhar Müfit bәyin sualını belә cavablandırır:  "İdarəetmə forması respublika olacaq’’. Mustafa Kamal Atatürk Mazhar Müfit bәyә bu söhbәtin aralarında qalmasını istәyir.

Mazhar Müfit Kansu  ‘‘Әrzurumdan Ölümünәdәk Atatürklә Bәrabәr’’ adlı romanında bu söhbәtә yer verir.

Qeyd edәk ki, 1923-cü ilin 29 oktyabr tarixindә konstitusiyanın birinci maddәsi ‘‘Hakimiyyәt  şәrtsiz xalqındır. İdarәetmә forması xalqın taleyini özünün idarәetmәsi prinsipinә  әsaslanır. Türkiyә Dövlәtinin idarәetmә forması cümhuriyyәtdir’’ olaraq dәyişdirilir.Әlaqәli Xәbәrlәr