Telkarinin minlərlə il əvvəl Mardindә yaranmış bir sәnәt növü olduğunu bilirsinizmi?

Qızıl vә ya gümüş әşya  üzәrindә yaradılan müxtәlif naxışlәra Telkari sәnәti deyilir.

1242563
Telkarinin minlərlə il əvvəl Mardindә yaranmış bir sәnәt növü olduğunu bilirsinizmi?

 

Telkarinin minlərlə il əvvəl Anadoluda, Mardindә yaranmış bir sənət növü  olduğunu bilirdinizmi?

 

Qızıl vә ya gümüş әşya  üzәrindә yaradılan müxtәlif naxışlәra Telkari sәnәti deyilir. Telkari minlərlə il əvvəl Anadoluda, Mardindә yaranmış bir sənət növüdür. Bu işlә mәşğul olan zәrgәrlәr hәr növ naxışı özlәri yaradırlar. Daha sonra zәrgәr yaratdığı әsәrin üzәrinә hәmin günün tarixini  vә öz imzasını atır.

Bu sәnәt növü bir әnәnә kimi  Mesopotamiyada yaşayan assuriyalılar (Süryani)   tәrәfindәn günümüzәdәk gәlib çıxıb. Telkari sәnәti Osmanlı İmperiyası dövründә dә  böyük rәğbәt görüb.Telkari sәnәtinә günümüzdә dә böyük maraq göstәrilir.

Qeyd edәk ki, son illәrdә müsәlmanlar da bu sәnәt növünә ciddi maraq göstәrmәyә başlayıblar.Әlaqәli Xәbәrlәr