Türkiyenin səsi radiosu, 19 noyabr 2022-ci il

Türkiyenin səsi radiosu, 19 noyabr 2022-ci il

Türkiyenin səsi radiosu, 19 noyabr 2022-ci il