"Türkiyənin səsi" radiosu, 8 fevral 2020-ci il

"Türkiyənin səsi" radiosu, 8  fevral 2020-ci il

"Türkiyənin səsi" radiosu, 8  fevral 2020-ci il