"Türkiyənin səsi" radiosu, 8 avqust 2019-cu il

"Türkiyənin səsi" radiosu, 8  avqust 2019-cu il

"Türkiyənin səsi" radiosu, 8  avqust 2019-cu il