"Türkiyənin səsi" radiosu, 31 yanvar 2019-cu il

"Türkiyənin səsi" radiosu, 31 yanvar 2019-cu il

"Türkiyənin səsi" radiosu, 31 yanvar 2019-cu il