"Türkiyənin səsi" radiosu, 3 avqust 2019-cu il

"Türkiyənin səsi" radiosu, 3  avqust 2019-cu il

"Türkiyənin səsi" radiosu, 3  avqust 2019-cu il