"Türkiyənin səsi" radiosu, 28 iyul 2019-cu il

"Türkiyənin səsi" radiosu, 28  iyul 2019-cu il

"Türkiyənin səsi" radiosu, 28  iyul 2019-cu il