"Türkiyənin səsi" radiosu, 14 iyun 2019-cu il

"Türkiyənin səsi" radiosu, 14  iyun 2019-cu il

"Türkiyənin səsi" radiosu, 14  iyun 2019-cu il