"Türkiyənin səsi" radiosu, 01 fevral 2020-ci il

"Türkiyənin səsi" radiosu, 01 fevral  2020-ci il

"Türkiyənin səsi" radiosu, 01 fevral  2020-ci il