Günəşin çıxışı ilə batışının ən gözəl izlənildiyi yer Nemrut

Günəşin çıxışı ilə batışının ən gözəl izlənildiyi yer Nemrut

Etiketlәr: Nemrut dağı