Efes antik şəhəri

Efes antik şəhəri

Efes antik şəhəri Türkiyənin Əgə bölgәsindә İzmirin cәnubundakı Menderes çayının dәnizlә birlәşdiyi nöqtәdә yerlәşәn antik liman şәhәridir. Efes qoruduğu yüzlərlə tarixi əsərlə dünya turizmi üçün böyük әhәmiyyәt kәsb edir.


Etiketlәr: Efes antik şəhəri