İsveçrәli alimlәr: ‘‘Kofein yuxu keyfiyyәtinә mәnfi tәsir göstәrmir’’

Kofein istehlakı yuxu keyfiyyәtinә mәnfi tәsir görtәrmir, ancaq sinir sistemindә dәyişikliyә sәbәb olur.

1586872
İsveçrәli alimlәr: ‘‘Kofein  yuxu keyfiyyәtinә mәnfi tәsir göstәrmir’’

Kofein istehlakı yuxu keyfiyyәtinә mәnfi tәsir görtәrmir, ancaq sinir sistemindә dәyişikliyә sәbәb olur.

İsveçrәnin Basel Universitetinin mövzu ilә bağlı apardığı araşdırmada 20 nәfәr iştirak edib. Araşdırma iştirakçıları mütәmadi olaraq qәhvә istehlak ediblәr. 10 gündәn sonra  qәhvә istehlakı dayandırılıb.

Bu müddət ərzində mərkəzi sinir sistemindəki dəyişiklik araşdırılıb vә iştirakçıların yuxu keyfiyyətinә baxılıb.

Araşdırmanın  nәticәlәrinә  әsasәn, müntәzәm kofein istehlakı yuxu keyfiyyәtinә mәnfi tәsir göstәrmir. Ancaq mərkəzi sinir sistemi üçün eyni şeyi söyləmək mümkün deyil. Çünki kofein istehlakı zamanı  beynin yaddaşla əlaqəli hissəsində nəzərə çarpan bir dəyişiklik baş verir. Belәliklә beynin bu hissәsindә yaddaşla әlaqәli boz maddәnin miqdarı azalır. Bu isә beynin funksiyasına mәnfi tәsir göstәrir.Әlaqәli Xәbәrlәr