Saros körfәzi turistlәrin diqqәt mәrkәzindәdir

Dünyanın öz-özünü tәmizlәyәn nadir körfәzlәrindәn biri olan Sarosa turistlәr gәlmәyә davam edir.

1490268
Saros körfәzi turistlәrin diqqәt mәrkәzindәdir

 

Dünyanın öz-özünü tәmizlәyәn nadir körfәzlәrindәn biri olan Sarosa turistlәr gәlmәyә davam edir.

Edirnәnin Keşan qәsәbәsi yaxınlığındakı Saros körfәzinә turistlәr axın edir.

Keşan Bәlәdiyyәsinin sәdri  Mustafa Helvacıoğlu 70 kilometrlik sahil zolağına malik Saros körfәzindә tәtil mövsümünün davam etdiyini söylәyib.

Sentyabr ayı olmasına baxmayaraq bölgәyә çox sayda turistin gәlmәyә davam etdiyini bildirәn Helvacıoğlu qeyd edib ki, körfәzdәki sahillәrimiz pandemiya  ilә mübarizә düşәrgәsi oldu deyә bilәrik. Tәmiz havası vә tәbiәti ilә turistlәrin diqqәtini cәlb edir. Pandemiya dövründә tәbii sahәlәrә tәlәbat artdı.Әlaqәli Xәbәrlәr