Nemrud gölü turistlәrin diqqәt mәrkәzindәdir

Türkiyәnin Bitlis şәhәrinin Tatvan qәsәbәsindәki  Nemrud krater ( vulkan) gölü turistlәrin diqqәt mәrkәzindәdir.

1466894
Nemrud gölü turistlәrin diqqәt mәrkәzindәdir

Türkiyәnin Bitlis şәhәrinin Tatvan qәsәbәsindәki Nemrud krater ( vulkan) gölü turistlәrin diqqәt mәrkәzindәdir.

"Mükəmməllik’’ mükafatına layiq görilәn Nemrud vulkan gölü  təbiəti sevәnlәrin istirahәt etmәk üçün әn çox üstünlük  verdiyi yerlәrdәn biridir.

Bölgә təbii gözәlliklәri ilә yanaşı  isti və soyuq gölləri, buz mağarası, müxtәlif quş növləri və biomüxtəlifliyi ilə diqqətlәri cәlb edir.Әlaqәli Xәbәrlәr