2019-cu ilin ilk idman günü Şimali Koreyada qeyd olundu

Paytaxt Pxenyanda tǝşkil edilǝn vǝ ölkǝ baxımından yüksǝk qiymǝtlǝndirilǝn tǝdbirdǝ minlǝrlǝ Şimali Koreyalı iştirak etdi.

1125919
2019-cu ilin ilk idman günü Şimali Koreyada qeyd olundu
3.jpg
2.jpg

Kim Sung Sung Meydanında tǝşkil edilǝn mǝrasim göz oxşayan tǝdbirlǝrǝ sǝhnǝ oldu. İştirakçılar bir-birindǝn rǝngli rǝqs nümayişlǝri sǝrgilǝdilǝr. 1992-ci ildǝn bǝri Şimali Koreyada ilin ilk idman günü tǝntǝnǝli mǝrasimlǝrlǝ qeyd olunur.Әlaqәli Xәbәrlәr