Çindǝ iki ayaqlı keçi

Çindǝ nadir yaşanan hadisǝ baş verib.

493268
Çindǝ iki ayaqlı keçi

Çindǝ nadir yaşanan hadisǝ baş verib.

Sadǝcǝ iki ayağı olan bir keçi bir hǝftǝdǝ yerimǝyǝ başlayıb.

Bir ferma sahibi altı ay ǝvvǝl doğan keçinin iki ayaqlı olduğunu gördükdǝ ümidini itirib vǝ yaxın gǝlǝcǝkdǝ ölǝcǝyini düşünüb. Ancaq keçi balası hǝr şǝyǝ rǝğmǝn maraqlı şǝkildǝ irǝlilǝyiş qeyd edǝrǝk doğulandan bir hǝftǝ sonra yerimǝyǝ başlayıb.

Altı ay sonra isǝ ayaqları üzǝrindǝ dayanmağı öyrǝnib vǝ yerimǝyǝ öyrǝşib.

Normal keçidǝn fǝrqlǝnmǝyǝn heyvan bu nöqsanına baxmayaraq sürü ilǝ birlikdǝ gǝzir vǝ onlarla otlayır.


Etiketlәr: #keçi balası , #ferma

Әlaqәli Xәbәrlәr