Venesiya karnavalı ‘‘Covid-19’’ epidemiyası sәbәbindәn  tәxirә salındı

İtaliyada hәr ilin fevral ayında keçirilәn Venesiya karnavalı keçәn il olduğu kimi bu il dә yeni növ koronavirus epidemiyası sәbәbindәn tәxirә salındı.

1582108
Venesiya karnavalı ‘‘Covid-19’’ epidemiyası sәbәbindәn  tәxirә salındı

 

İtaliyada hәr ilin fevral ayında keçirilәn Venesiya karnavalı keçәn il olduğu kimi bu il dә yeni növ koronavirus epidemiyası sәbәbindәn tәxirә salındı.

On minlәrlә turistin fevral ayında şәhәrә axın etmәsinә sәbәb olan karnavalın tәxirә salınması nәticәsindә Venesiya küçәlәri boş qaldı.

Qeyd edәk ki, karnaval  keçәn il dә yeni növ koronavirus epidemiyasının İtaliyada  sürәtlә yayılması sәbәbindәn lәğv edilmişdi.Әlaqәli Xәbәrlәr