Türkiyәnin müxtәlif şәhәrlәri ‘‘7 Tәpәdәn 7 Qitәyә’’ konsertlәrinә ev sahibliyi edәcәk

Türkiyә Preziden Aparatının tәşkilatçılığı ilә aprelin 23-dә başlanılan ‘‘7 Tәpәdәn 7 Qitәyә’’ konserlәri Ramazan ayında vә bayram әrzindә davam etdirәcәk.

1414142
Türkiyәnin müxtәlif şәhәrlәri ‘‘7 Tәpәdәn 7 Qitәyә’’ konsertlәrinә ev sahibliyi edәcәk

 

Türkiyә Preziden Aparatının tәşkilatçılığı ilә aprelin 23-dә başlanılan ‘‘7 Tәpәdәn 7 Qitәyә’’ konserlәri  Ramazan ayında vә bayram әrzindә davam etdirәcәk.

Bu çәrçivәdә Ramazan ayı vә bayram әrzindә Türkiyәnin müxtәlif şәhәrlәrindә konsertlәr keçirilәcәk.

Türkiyәnin tarixi dәyәrlәrini әks etdirәn 7 fәrqli mәkanda 7 fәrqli konsert tәşkil edilәcәk.

Konsertlәrin  Kappadokya, Afrodisias, Patara, Efes, Hierapolis, Safranbolu və İstanbul Memar Sinan Universitetindә keçirilәcәyi bildirilir.

Qeyd edәk ki, konsertlәr mayın 26-dәk davam edәcәk.Әlaqәli Xәbәrlәr