Nyu-Yorkda "Istanbul Photo Awards 2019" adlı  sәrgi  tәşkil edildi

"Istanbul Photo Awards 2019" beynәlxalq sәrgi  Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Amerika Birlәşmiş Ştatlarının Nyu York şәhәrindәki mәrkәzi qәrargahında tәşkil edildi.

1325615
Nyu-Yorkda "Istanbul Photo Awards 2019" adlı  sәrgi  tәşkil edildi
Istanbul Photo Awards 2019-1.jpg
Istanbul Photo Awards 2019-2.jpg

 

"Istanbul Photo Awards 2019" beynәlxalq sәrgi  Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Amerika Birlәşmiş Ştatlarının Nyu York şәhәrindәki mәrkәzi qәrargahında tәşkil edildi.

Türkiyәnin BMT-dәki daimi nümayәndәsi Feridun Sinirlioğlu sәrgidә etdiyi çıxışında bildirib ki, bu il keçirilәn müsabiqәyә 100-dәn çox ölkәdәn 15 min nәfәr  müraciәt edib. Sәrgidә şәkillәri sәrgilәnәn fotomüxbirlәr ilә münsiflәr heyәtini tәbrik edirәm.

Qeyd edәk ki, sәrginin açılışında Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının әmәkdaşları, xarici missiya üzvlәri vә xarici jurnalistlәr dә iştirak ediblәr.

Müsabiqәdә fәlәstinli fotomüxbir Әhmәd Qharablinin çәkdiyi şәkil ‘’ İlin Şәkli’’ mükafatına layiq görülüb.

Sәrgi dekabrın 27-dәk öz ziyarәtçilәrinin yolunu gözlәyir.Әlaqәli Xәbәrlәr