İstanbulda Avropanın ən böyük film çǝkim sahǝsǝ inşa edilir

‘Mıdwood İstanbul Film Studiya Kompleksi’ layihəsi, Türk millətinin 20-ci əsrdəki nǝhǝng inkişaf layihəlǝrindǝn biri olaraq qǝbul edilir

600313
İstanbulda Avropanın ən böyük film çǝkim sahǝsǝ inşa edilir

Mıdwood layihəsiylǝ Türkiyə, sənət və kino sahəsində dünyanın etibarlı  ölkələri arasına  daxil olacaq. 

505 min kıvadratmetr ərazi  üzǝindǝ   inşa  edilǝcǝk   Mıdwood İstanbul Film Studiya Kompleksində, 21 studiya, 17 açıq set sahəsi, 18 istehsal atelyesi iştirak edəcək. Layihǝ  üçün  825 milyon lirə  xǝrclǝnǝcǝk. Mıdwood İstanbul Film Studiya Kompleksinin   20  fǝrqli    nöqtəsində film  çǝkilǝ bilǝcǝk.

 Әlaqәli Xәbәrlәr