120 milyon avro dǝyǝrindǝ tablo tapılıb

İtalyalı rəssam Caravaggionın ǝsǝri olduğu təxmin edilən bir tablo, tǝsadüfdǝn Fransada bir evin çardağında tapılıb.

470347
120 milyon avro dǝyǝrindǝ tablo tapılıb

400 il ǝvvǝl tǝsvir edilǝn rǝsmin 120 milyon avro dǝyǝrindǝ olduğu proqnozlaşdırılır.

Fransalı tədqiqatçıların toblonun Caravaggioya mǝxsus olduğuna qəti gözlə baxmalarına rǝğmǝn araşdırmaları davam edəcək.

Qeyd edǝk ki, araşdırmaların davam etmǝsinǝ baxmayaraq Fransa Mədəniyyət Nazirliyi toblonu “Milli Xəzinə" elan edib.Әlaqәli Xәbәrlәr