“Saray və Kozmoz: Səlcuqluların Yüksəlmə Dövrü” mövzulu sərgi açılacaq

27 Apreldə ABŞ-nin New York ştatındaki Metropoliten Muzeyinde “Saray və Kozmoz: Səlcuqluların Yüksəlmə Dövrü” mövzulu sərgi açılacaq.

451928
“Saray və Kozmoz: Səlcuqluların Yüksəlmə Dövrü” mövzulu  sərgi açılacaq

27 Apreldə ABŞ-nin New York ştatındaki Metropoliten Muzeyinde “Saray və Kozmoz: Səlcuqluların Yüksəlmə Dövrü" mövzulu sərgi açılacaq.

Sərginin tǝşkilatçıları araşında olan Deniz Beyazıt, tǝdbirin çox əhatəli olacağını qeyd edib.

Metropoliten Muzeyinin İslam İncəsənətlǝri Hissəsində işlǝyǝn vǝ muzeyin ilk Türk kuratoru olan Beyazıt, sərginin Səlcuqluların yüksəlmə dövrünü ǝks etdirǝcǝyini bildirib. O hǝmçinin qeyd edib ki, “Səlcuqlu mövzusunda dünyada bu günə qədər tǝşkil edilǝn ən əhatəli sərgidǝ, İran və Mǝkǝzi Asiyadakı Böyük Səlcuqlu və Anadolu Səlcuqlular ilə Suriya, İraq və Cəzirə bölgəsindəki Səlcuqlu beyliklerinǝ mǝxsus əsərlər nümayiş etdirilǝcǝk".

Sərginin, sənət, mədəniyyət və iqtisadiyyat baxımından Türkiyə və İran bölgəsində tarixdəki ən parlaq dövrlərdən birini təmsil etdiyini ifadə edǝn Beyazıt, əsərlərin təxminən 30%nun Anadolunu tǝsvir etdiyini vurğulayıb.

270 əsərin nümayiş etdirilǝcǝyi sǝrgi 24 İyula qədər ziyarǝt edilǝbilǝcǝk.Әlaqәli Xәbәrlәr