Fǝlǝstinli müǝllimǝyǝ “Qlobal Müǝllim Mükafatı”

Təhsil sahəsində Nobel mükafatı hesab edilǝn Qlobal Müəllim Mükafat mǝrasiminin bu il ikincisi keçirilib.

450888
Fǝlǝstinli müǝllimǝyǝ “Qlobal Müǝllim Mükafatı”

Aparıcılığını məşhur aktyorlar Salma Hayek və Matthew McConaugheyin etdiyi mǝrasimǝ telekonferansla qatılan Papa Francis, mükafata layiq görülǝn şǝxsi açıqlayıb.

8 min müəllimin namizəd göstərildiyi mükafata Fələstinli Hana EL HUROB layiq görülüb.

Fələstinli müǝllimǝ Hurob Qlobal Müəllim Mükafatı ilə birlikdə, bir milyon dollarlıq pul mükafatının da sahibi olub.

İordan çayının sahil bölgǝsindǝ müəllimǝ işlǝyǝn Hroub, tǝhsilin ölkəsindǝ sülhün bǝrpasına ǝhǝmiyyǝtli tǝsir bağışlayacağına təhsil sayǝsindǝ ölkǝsindǝ sülhün bǝrpa edilǝ bilǝcǝyinǝ inamının tam olduğunu qeyd edib.

Qeyd edǝkki Fələstinli müəllimǝ eyni vaxtda “Oynayırıq və öyrənirik" kitabın müǝllifidir.Әlaqәli Xәbәrlәr