İkinci Dünya müharibǝsinin sona çatmasının ildönümü

İkinci Dünya müharibǝsinin sona çatması və Yaponiyanın müstəmləkə imperiyasının çökməsinin 70-ci ildönümü qeyd edilir.

330196
İkinci Dünya müharibǝsinin sona çatmasının ildönümü

Şimali Koreyanın paytaxtı Pxenyanda tǝşkil edilǝn tǝdbirlǝr çǝrçivǝsindǝ ənənəvi Şimali Koreya xalq rǝqslǝri oynanıb vǝ ateşfişanlıq keçirilib.
Şimali Koreya Dövlət Televiziyasının bir başa yayımladığı qeyd mǝrasiminǝ Dövlət Başçısı Kim Jong Unun qatılmadığı diqqǝt çǝkib.
Hong Kongda da dövlət rǝsmilǝri və döyüş qazilərinin iştirakı ilǝ tǝşkil edilǝn mǝrasimdǝ dǝ İkinci Dünya müharibǝsinin sona çatması qeyd edilib.
Qeyd edǝk ki, Koreya Yarımadasında Yapon işğalı 1910-ci ildə başladı, İkinci Dünya Döyüşünün sona çatdığı 1945-ci ilə qədər davam etdi.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr