Baş nazirlik logosu yenidən dizayn edildi

Qızıl rəngli loqonun ortasında daha ǝvvǝl olduğu kimi Türk bayrağı yer aldı

316606
Baş nazirlik logosu yenidən dizayn edildi


Baş nazirlik logosu yenidən dizayn edildi 

Türkiyə Cümhuriyyǝtinin Baş nazirlik loqosu yenidən dizayn edilǝrǝk Çankaya Köşkündə asıldı.

Qızıl rəngli loqonun ortasında daha ǝvvǝl olduğu kimi Türk bayrağı yer aldı.
Logonun kǝnarları isǝ Anadolu mǝdǝniyyǝtinin Basat simvollarından biri olaraq önə çıxan 8 bucaqlı ulduzun asimetrik şəkildə çoxaldılmasıyla ǝldǝ edildi.

Loqoda Anadolu mədəniyyətləri ilǝ Osmanlı vǝ Səlcuqlu simvolları  da yer tutur.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr