"Radiovizyon" Jurnalı 4 ildən sonra yenidən dərc olunub

Uzun fasilәdәn sonra işıq üzü görәn jurnalın ilk sayı yanvarın 15-də oxucularının görüşünә gәlib.

201292
"Radiovizyon"  Jurnalı 4 ildən sonra yenidən dərc olunub

Uzun fasilәdәn sonra işıq üzü görәn jurnalın ilk sayı yanvarın 15-də oxucularının görüşünә gәlib.
Jurnalın baş məqaləsini TRT-nin baş direktoru Şenol Göka yazıb.
Şenol Göka radioların hәm TRT-nin, hәm dә içtimaiyyətin yaddaşı olduğunu xatırladaraq, “Radyovizyon”u daha da irəliyə aparmaq arzusunda olduğunu vurğulayıb.
Radio tarixinin yazılı və vizual missiyasını öhdəsinə götürən “Radyovizyon” TRT Xarici Yayımlar Dairəsi və Radio Dairəsi tərəfindən müştərək hazırlanır.
“Radyovizyon” alimlərə, yayımcılara və gələcəyin radio işçilәrinә bir mәnbә olacaq.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr