TRT-nin Beynǝlxalq Media Proqramı

TRT Beynǝlxalq Media Tǝlim Proqramının rǝsmi açılışı bu gün Antalyada reallaşıb.

180243
TRT-nin Beynǝlxalq Media Proqramı

TRT Beynǝlxalq Media Tǝlim Proqramının rǝsmi açılışı bu gün Antalyada reallaşıb.
38 ölkǝdǝn 170-ǝ yaxın media ǝmǝkdaşının qatıldığı proqramın açılışında, Baş nazirin müavini Yalçın Akdoğan da iştirak edib.
Akdoğan, mǝrasimdǝ etdiyi çıxışda, TRT-nin dünyanın ǝn böyük media qurumlarından birinǝ çevrildiyini deyib.
Nazir, TRT-nin Türkiyǝ Cümhuriyyǝtilǝ eyni yaşda olan köklü qurumlardan biri olduğunu vǝ 1927-ci ildǝ radio, 1968-ci ildǝ isǝ televiziya yayımlara başladığını bildirib.
Yalçın Akdoğan, 1927-ci ildǝ İstanbul Sirkǝci bölgǝsindǝ poçtxananın bir otağında radio yayımlarına başlayan TRT-nin, bu gün 15 TV, 16 radio, 37 dildǝ internet yayımı aparan dünyanın ǝn böyük media qurumlarından biri olduğunu bildirib.
Әslindǝ TRT-nin tarixinin, yayımcılığın tarixi demǝk olduğunu ifadǝ edǝn nazir, radio televiziya yayımları adına ilk addımın TRT tǝrǝfindǝn atıldığını da dilǝ gǝtirib.
TRT Beynǝlxalq Media Proqramı noyabrın 14-dǝk davam edǝcǝk.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr