3 milyon avroya tablo

Frans Verbekin tablosu 3 milyon avroya satılıb.

166966
 3 milyon avroya tablo

Avstriyanın paytaxtı Vyanada hǝrracda flaman rǝssam Frans Verbekin tablosu 3 milyon avroya satılıb.
Mǝşhur rǝssamların 19-cu ǝsrǝ aid tabloları açıq satışa tǝqdim edilib.
200-ǝ yaxın sǝnǝtsevǝrin qatıldığı satışda ǝn çox, mǝşhur rǝssam Verbekin "Thǝ Mocking of Human Folliǝs" adlı tablosu rǝğbǝt görüb.
Rǝssamın yağlı boyaq tablosu üçün 900 min başlanış qiymǝti verilib.
İnsanların axmaqlıqlarına kinayǝli şǝkildǝ yanaşılan tablonun, Avstriyada ǝn yüksǝk qiymǝtǝ satılan tablo olaraq qeydiyyata alındığı bildirilib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr