Türkiyә keçәn il 1678 ton әrik lәpәsi ixrac edib

Bu barәdә Malatya Ticarәt Birjası mәlumat verib.

1768748
Türkiyә keçәn il 1678 ton әrik lәpәsi ixrac edib

Türkiyә keçәn il 17 milyon 321 min dollar mәblәğindә әrik lәpәsi ixrac edib.

Bu barәdә Malatya Ticarәt Birjası mәlumat verib. Mәlumata görә, 2020-ci ildә Türkiyәnin Malatya şәhәrindәn 3 min 741 ton әrik lәpәsi ixrac edilib. Türkiyә bu ixracdan 9 milyon 784 min dollar gәlir әldә edib.

Qeyd edәk ki, keçәn il isә 1678 ton әrik lәpәsi ixrac olunub.Әlaqәli Xәbәrlәr