Türkiyǝ 2021-ci ildǝ qurudulmuş pomidor ixracından 97 milyon dollar gəlir ǝldǝ edib

Bu barǝdǝ Egey dǝnizi Tǝzǝ Meyvǝ vǝ Tǝrǝvǝz  İxracatçıları Birliyindǝn verilǝn mǝlumatda bildirilib.

1763071
Türkiyǝ 2021-ci ildǝ qurudulmuş pomidor ixracından 97 milyon dollar gəlir ǝldǝ edib

Türkiyə keçən il qurudulmuş pomidor ixracından 97 milyon dollar gəlir əldə etdi.

Bu barǝdǝ Egey dǝnizi Tǝzǝ Meyvǝ vǝ Tǝrǝvǝz  İxracatçıları Birliyindǝn verilǝn mǝlumatda bildirilib.

Mǝlumata görǝ, Türkiyǝ 2021-ci ildǝ 106 ölkǝyǝ 36,8 min ton qurudulmuş pomidor ixrac edib. Bu çǝrçivǝdǝ ǝn çox ixrac ABŞ, İtaliya vǝ Almaniyaya hǝyata keçirilib.Әlaqәli Xәbәrlәr