Türkiyә fevral ayında dәri mәhsulları ixracından 120 milyon dollardan çox gәlir әldә edib

Türkiyәdә fevral ayında  dәri vә dәri mәhsullarından 129 milyon 641 min dollar gәlir әldә edilib.

1595766
Türkiyә fevral ayında dәri mәhsulları ixracından 120 milyon dollardan çox gәlir әldә edib

Türkiyәdә fevral ayında  dәri vә dәri mәhsullarından 129 milyon 641 min dollar gәlir әldә edilib.

Türkiyә İxracatçılar Mәclisinin mәlumatına әsasәn, İsranbuldan 85 milyon 550 milyon dollar mәblәğindә dәri mәhsulları ixrac edilib.   

Qeyd edәk ki, әn çox ixrac Rusiyaya hәyata keçirilib. Rusiyanı 9 milyon 436 minlә Almaniya vә  7 milyon 361 minlә İtaliya izlәyir.

Mәlumata әsasәn, Fransa vә Hollandiyaya yeni növ koronavirus epidemiyasına baxmayaraq ixrac artıb.Әlaqәli Xәbәrlәr